O PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją działającą od 15 lat i zrzeszającą niemal 150 firm deweloperskich z całego kraju. Misją Związku jest tworzenie wysokiej jakości tkanki mieszkaniowej, która będzie odpowiadała potrzebom kolejnych pokoleń młodych Polaków.

PZFD buduje partnerskie relacje z podmiotami kreującymi sytuację mieszkaniową i prawną w Polsce. Celem Związku jest zapewnienie korzystnych warunków do prowadzenia działalności deweloperskiej tak, aby rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków mogły być należycie zaspokajane. PZFD czuwa również nad bezpieczeństwem kupujących promując ideę Kodeksu Dobrych Praktyk, który został zaakceptowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i obowiązuje w relacjach firm członkowskich z nabywcami mieszkań.
Deweloperskich obchodzi 15-lecie swojej działalności.

Polski Związek Firm Deweloperskich
Oddział Trójmiejski

O Oddziale

Oddział Trójmiejski został utworzony w 2017 roku z inicjatywy firm deweloperskich działających na terenie województwa pomorskiego.

Oddział Trójmiejski został utworzony aby kreować potrójną płaszczyznę porozumienia: powiązać interesy klientów – przyszłych mieszkańców dzielnic i budynków, które wznoszą deweloperzy, z kierunkami w jakich powinny działać władze.

To klienci wiedzą najlepiej czego potrzebuje dzielnica – jak powinna się tam rozwijać oświata, jaka infrastruktura sprzyjająca wypoczynkowi powinna tam powstawać, co potrzebne jest do wygodnego życia. Oddział Trójmiejski chce prezentować władzom poglądy, które deweloperzy doskonale znają z rozmów z klientami.
Celem Oddziału jest stworzenie warunków do współpracy mieszkańców, deweloperów i samorządów, która do tej pory odbywała się w rozproszonej formie, przy okazji dyskusji nad planami zagospodarowania przestrzennego czy w radach dzielnic. Jest to okazja by stworzyć stałą platformę rozwoju. Oddział Trójmiejski chce odegrać rolę łącznika, który będzie wspierał integrację działań w tym kierunku. Mamy świadomość, że jesteśmy współbudowniczymi miast i chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy o deweloperze będzie się mówić jak o zawodzie.

Zarząd Oddziału

Andrzej Biernacki

Prezes Zarządu

Wioletta Kleniewska

Członek Zarządu

Robert Maraszek

Członek Zarządu

Członkowie Oddziału

4 Invest Sp. z o.o.

00-078 Warszawa
Pl. Piłsudskiego 3/350
tel. 58 304 11 77
e-mail: sekretariat@4-invest.com.pl
4-invest.com.pl

Allcon Osiedla Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Łużycka 6
81-537 Gdynia
tel. 58 660 19 03
e-mail: osiedla@allcon.pl
allcon.pl

DS Development Sp. z o.o.

ul. Kalinowa 6
81-198 Kosakowo
tel: (58) 679-29-59
mail: biuro@dsdevelopment.pl
dsdevelopment.pl

Ekolan S.A.

81-838 Sopot
Al. Niepodległości 761
tel. 58 555 14 55
e-mail: biuro@ekolan.pl
ekolan.pl

Euro Styl S.A.

80-175 Gdańsk
ul. Leszczynowa 6
tel. 58 320 73 48
e-mail: biuro@eurostyl.com.pl
eurostyl.com.pl

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43
tel. 58 785 10 51
e-mail: info@hossa.gda.pl
hossa.gda.pl

Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

81-717 Sopot
ul. Majkowskiego 19 A
tel. 58 551 40 60
e-mail: biuro@hanzadeveloper.pl
hanzadeveloper.pl

Inpro S.A.

80-320 Gdańsk-Oliwa
ul. Opata Jacka Rybińskiego 8
tel. 58 554 14 41
e-mail: office@inpro.com.pl
inpro.com.pl

Invest Komfort S.A. – Sp. K.

81-340 Gdynia
ul. Hryniewickiego 6C lok. 47
tel. 58 620 88 00 wew.4
e-mail: info@investkomfort.pl
investkomfort.pl

K&L Sp. z o.o. Sp. K.

81-850 Sopot
ul. 3 maja 67 – 69
tel. 58 550 00 30 wew.23
kli.com.pl

Polnord S.A.

81-310 Gdynia
ul. Śląska 35/37
tel. 58 628 89 50
e-mail: polnord@polnord.pl
polnord.pl

Siódme Niebo S.A.

Al. Niepodległości 124 lok.8
02-577 Warszawa
e-mail: info@siodme-niebo.pl
siodme-niebo.pl

Kontakt

Polski Związek Firm Deweloperskich
Oddział w Trójmieście

Al. Niepodległości 761
81-838 Sopot


biuro@trojmiasto.pzfd.pl

*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana, Dziękujemy za kontakt.
Ups, coś poszło nie tak. Wypełnij pola oznaczone na czerwono.